تبلیغات
ss501 در قلب من - خانه سازمانیه دبل اس (قسمت 13)

ss501 در قلب من

لطفا برگردین

سلام سلام برهمه

واستون قسمت 13 رو اوردم که غذل جون نوشته دستش ندرده

                خانه سازمانی دبل اس (قسمت13)

لیلا:بلایی سرت میارم که مرغ های هوا به حالت گریه کنن...

 هیونگ: بابا مگه چی شده جونگ رو ببینید.....

 تا رفت حرفشو بزنه غذل کیف شو از اونور میز پرت میکنه 

 طرفش....

هیونگ:اخخخخخخخخ این چه حرکتی تو میکنی اون دفعه هم

همین جوری کردی هیچی نگفتم بهت..

غذل: خوب کردم.......بی تربیت!!!!!!!!!! 

 اتنا:اهای حواست باشه چی میگی ها.........                      

خانم ها :خوب میگه......

   شب که شد هیونگ داشت تو حیاط چادر میزد که..........          

هایمی:عزیزم نمیای بالا شامت سرد میشه ها!!!!!!!!  

 هیونگ:با منی؟؟؟؟؟چی اها اره اره الان میایم قند وعسلم

هیونگ:سلام خانوما خوبین؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شام چی داریم؟؟؟؟؟؟ 

یه نفر: رشته عسلم بیا بخور....... 

 تا هیونگ یه قاشق خورد قرمز شد و دویید طرف 

 دستشویی......          

مهسا هم سریع رفت پشت سرش درو قفل کرد.........    

 

اتنا: اوا چی کار دارین اقامو؟؟؟؟؟؟؟  

هووها:  هیچی خانومی نگران نباش یه خورده نمکش زیاد بود!!!

هیونگ:در چرا قفله؟؟؟؟؟؟؟درو باز کنید اتنا !!!! اتنا!!!!  

مهسا: اتنا و کوفت....... اتنا وزهرمار......امشب که اون تو

خوابیدی میفهمی چه غلطی کردی شام هم نداریم همونجا یه

 چیز کوفت کن........                     

 صبح اون روزاتنا درو باز میکنه و هیونگو در میاره ویواش یواش همه چیز به حالت اول برمیگرده..........

 

   اون شب تولد کیو بود همه هم اونجا جمع بودیم بعد از خوردن کیک وباز کردن کادو.......... 

یونگ::همگی توجه کنین من و خانواده گرام قصد داریم بریم

سفر

کیو:کجا؟؟؟؟؟                

عاطفه:ایران           

اسما:چیییییییییی؟؟؟؟؟؟؟کجا؟؟؟؟؟؟           

ایسودا:خوب ایران دیگه.....  ا   ی  ر ا  ن!!!!!!! 

فاطمه:اتفاقا ما هم قصد داشتیم بریم سفر کجا از ایران بهتر......

جونگ:ما که نمیایم.........                  

زهرا:بلهههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرا؟؟؟؟؟؟؟؟ 

جونگ:بابا غذل و فاطمه تو شرایطی نیستن که بخوان....... 

فروغ:جونگی بابا ما هم ادمیم ها همش فاطمه و غذل ای بابا.....

جونگ:ببینین شما........        

آرین:اوهوم اوهوم مااااااااااااا میاااااااااااااایم!!!!!!!!تماااااااام.....

هیون:به به خب به سلامتی ساختمون خلوت میشه ......... 

پریا:خوب ما هم میریم که خلوت تر شه گلم......   

هیون:بابا من کار دارم نمیشه......  

پریا: من 2سال مامانمو ندیدم!!!!!

اسما:هیون......... ساکت شو.........  

هیونگ: به سلامتی شما هم رفتنی شدین.....        

مهسا:ما هم میایم.مگه نه هیونگ؟؟؟؟؟؟؟            

هیونگ: ما؟؟؟؟؟؟؟؟؟      

حبه انگور:بریم بابایی.بریم....... میریم؟؟؟؟؟    

هیونگ:الهی من فدای دخملم شم اره دخمل بابا میریم.......  

یه نفر:ایول انگوری ..........ایول!!!!!!!!        

لیندا:مگه ما بوقیم؟؟؟؟؟؟؟؟ ما هم میایم دیگه........  

کیو:اره من اینجا بدون شما دلم میگیره!!!!!!!!!!           

 یونگ: بابا بسه دیگه! رفتیم یه بستنی بخوریم کوفتمون کردین ...همه که دارن میان!!!!!!!

عطیه:مشکلی داری؟؟؟؟؟؟؟            

مریم: اره ناراحتی نیا........           

یونگ: باشه بابا .من فردا میرم دنبال بلیط شماهم جمع و جور

 کنید تا 4و5 روز دیگه پرواز داریم!!!!!!!!!

روز موعود تو حیاط.........                  

جونگ:همه چیو برداشتین؟؟؟؟؟؟؟      

فاطمه:اره عزیزم همه چیو........          

نازی:شیشه شیر یونگ شیم رو ندیدین؟؟؟؟؟؟؟        

فروغ:بیا تو ساک من بود.......                 

هیون:بیاین سوار شین بریم.              

تو فرودگاه یکی اینور میرفت یکی اونور با هزار بدبختی همه یه جا جمع شدن که یهو.......                  

 

نازی:اوا دایی.........داییییییییییییی..........دایی لی جونکی دایی!!!            

غذل:واییییییییییی بابا بابا جونم ..........باباااااا

                                                                                   (لی جونکی بابای من ودایی نازی میشه اسم زنشم مینا)

مینا:سلام نازنین جون خوبی ؟؟؟؟؟؟؟چه عجب ما شمارو

دیدیم!!!

جونکى:الهی من فدای دختر خوشگلم بشم..........دلم برات تنگ شده بود بابایی!!!!!!!!!بقیتون کجان؟؟؟؟؟؟؟

 

 

خب اینم از این قسمت اگه کسی میخواد قسمته بعدو بنویسه بهم بگهههههه

دوستون دارم یه عالمه اندازهی یه قابلمه

 


نوشته شده در یکشنبه 23 مرداد 1390 ساعت 04:34 ب.ظ توسط fatemeh joon بدو بیا نظر بده |


Design By : Pichak